SIHTASUTUS OSMUSSAARE FOND                                                                                          

  • Osmussaarest sai lõpuks ka ametlikult püsiasustusega väikesaar. Püsiasustusega väikesaarte elu reguleerib püsiasustusega väikesaarte seadus. Veebruari lõpul muudeti nimetatud seadust ning muuhulgas lisati varem püsiasustusega väikesaarte nimekirjas olnud kaheksale saarele veel kolm, sh Osmussaar. Seaduse redaktsioon hakkab kehtima 1. jaanuarist 2008. Täpsemalt loe tehtud muudatustest siit.
  • Neugrundi madalale tahetakse rajada kuni 40 tuulikuga tuulepark. Täpsemalt loe Postimehe artiklist.
  • Noarootsi Vallavalitsuse 15. juuni 2006 korraldusega algatati detailplaneeringu koostamine endise Osmussaare sadama lähiümbruses ca 25 ha suurusel alal (sellest mere ala ca 15 ha). Detailplaneeringu eesmärk on Osmussaare väikesadama taastamine, maa-ala ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine, sadama teenindusmaa munitsipaalomandisse taotlemine. Algatati Osmussaare väikesadama detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine.
  • 9. mail 2006 algatati Osmussaare tuletornilinnaku detailplaneering, rohkem infot saab küsida Noarootsi vallast, detailplaneeringu avalik arutelu toimus 16.juunil.

            
   Avaleht
   Nõukogu
   Juhatus
   Põhikiri
   Toetused
   Talgud
   Osmussaarest
   Pildid
   Kontakt
   Saarele
   Lingid