Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple
Avaleht > Uudised

Uudised

 • Osmussaare MKA kaitse-eeskirja avalik väljapanek on 26. septembrist 9. oktoobrini tööpäeviti Läänemaa keskkonnateenistuses (Kiltsi tee 10, Haapsalu). Osmussaare MKA kaitse-eeskirjaga saab tutvuda ka Noarootsi Vallavalitsuses. Avalikke arutelusid kaitse-eeskirja üle ei ole kavas korraldada. Vastuväiteid ja ettepanekuid kaitse-eeskirja kohta saab esitada kirjalikult Läänemaa keskkonnateenistusele 9. oktoobrini.
 • 10. septembril 2008 toimus Osmussaarel ümarlaud, loe protokolli.
 • Osmussaare saarevahiks on nüüdsest Aili Bergström, üks kahest saare püsielanikest. Aili elab saarel Bieni külas.
 • Endiste Osmussaarlaste külaühing Odensholms Byalag tegeleb juba teist aastat Jesu Kappelli konserveerimisega. Projekt edeneb jõudsalt, kuid selle edukaks lõpetamiseks on väga teretulnud talguliste abi, aga ka rahaline toetus. Projektist saad lähemalt lugeda siit, siit ja siit. Rahaline toetus tuleks kanda Osmussaare fondi arvele Ühispangas 10 22 00 32 166 012, selgituseks "Kabeli konserveerimiseks". Talgutel osalemise soovist palume teada anda projektijuhile: Lea Täheväli Stroh tel. 58 02 54 27.
 • Koostamisel on Osmussaare MKA uus kaitsekorralduskava aastateks 2009-2013. Asjalikud ettepanekud on teretulnud meiliaadressil katrin@osmussaar.ee
 • Noarootsi vallavalitsus taotleb pühakodade säilitamise programmist 180 000 krooni, et konserveerida Osmussaare Jeesuse kabeli varemed. Vald ise on nõus lisama 16 000 krooni, kaasfinantseerijatelt (Kuningas Gustav VI Adolfi Rootsi kultuurifond, Göran Hoppe, Rootsi Kuninglik Patriootlik Selts) on kogutud 240 000 krooni. Allikas: Lääne Elu nr 11. [29.01.2008]
 • Noarootsi vallavalitsus võttis 14. jaanuaril 2008 vastu Osmussaare väikesadama detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik väljapanek on Noarootsi vallamajas 28. jaanuarist kuni 10. veebruarini tööpäeviti kl 8-16. [23.01.2008]
 • On valminud Osmussaare Lõunasadama detailplaneeringu KSH. Avalik arutelu toimus 19. dets 2007. Aruandega saab tutuvuda siin. [2.12.2007]
 • Osmussaart ümbritsevale merealale plaanitakse luua 2010. aastal Ramsari looduskaitseala. Artikli lugemiseks kliki siin või vaata projekti kodulehte. [11.07.2007]
 • 26. kuni 29. juunini 2007 toimusid Osmussaarel talgud, mille korraldajaks oli endisi osmussaarlasi ja nende järeltulijaid ühendav Odensholms Byalag. Talgute käigus puhastati Jesu Kapell ja selle ümbrus võsast, otsiti haudasid ja riste ning tuvastati kabelit ümbritsenud kiviaia asukoht.Vaata täpsemalt  Byalagi kodulehel olevast pdf-failist. Rootslastel on plaanis korraldada saarel augusti alguses veel teisedki talgud. [11.07.2007]
 • On alanud Osmussaare väikesadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) protsess. KSH programmi avalik väljapanek toimub 25. juunist kuni 8. juulini 2007. Programm on loetav ka siit. KSH viib läbi OÜ Corson. Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi programmi kohta saab esitada kirjalikult kuni 8. juulini 2007. a aadressil 91201 Läänemaa Noarootsi vald Pürksi küla või e-posti teel vv@noavv.ee. [14.06.2007]
 • 9. mail sündis Osmussaare eesti tõugu hobusel Tequilal hiirjas varsapoiss, isaks ikka meie oma Rokit. [14.06.2007]
 • Osmussaarest sai lõpuks ka ametlikult püsiasustusega väikesaar. Püsiasustusega väikesaarte elu reguleerib püsiasustusega väikesaarte seadus. Veebruari lõpul muudeti nimetatud seadust ning muuhulgas lisati varem püsiasustusega väikesaarte nimekirjas olnud kaheksale saarele veel kolm, sh Osmussaar. Seaduse redaktsioon hakkab kehtima 1. jaanuarist 2008. Täpsemalt loe tehtud muudatustest siit. [28.03.2007]
 • Neugrundi madalale tahetakse rajada kuni 40 tuulikuga tuulepark. Täpsemalt loe Postimehe artiklist või vaata projekti KMH programmi [28.03.2007]
 • 14. septembril 2006 kehtestati Osmussaare tuletornilinnaku detailplaneering, rohkem infot saab küsida Noarootsi vallast. [28.03.2007]
 • Noarootsi Vallavalitsuse 15. juuni 2006 korraldusega algatati detailplaneeringu koostamine endise Osmussaare sadama lähiümbruses ca 25 ha suurusel alal (sellest mere ala ca 15 ha). Detailplaneeringu eesmärk on Osmussaare väikesadama taastamine, maa-ala ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine, sadama teenindusmaa munitsipaalomandisse taotlemine. [28.03.2007]

 

Osmussaare Konksmoorid Kutsuvad saart avastama!