Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple
Hem > Talkoarbete

Talkoarbete

I Juli 2007 samlade frivilliga gammal metall i fyrens och besökcentrets omgivning.


I Juni 2007 organiserade Odensholms Byalag talkoarbete för att förbereda konserveringen av Jesu kapellet. De röjde buskar från kapellruiners murar och från kyrkogårdens område och fastställde den sannolika belägenheten av kyrkogårdens murar. Alla frivilliga kom från Sverige. Odensholms Byalag fortsätter med kapellprojektet 2008.

2005 plockade frivilliga mycket sopor från stranden, under talkoarbete sköttes löväng nära Bien och röjdes buskagen nära kanoner.

2004 putsades av buskagen kaserner från krigstiden nära Stenkrös lagerplats och kommandocentren av sovjetisk armé.

2003 återställdes lövängar nära Bien.

Många tackar till alla frivilliga talkoarbetare!
 

Fonden för Odensholm