Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple
Hem > Om Odensholm

Om Odensholm

Odensholm är Estlands nordvästligaste ö. Öns yta är ca 480 ha, det betyder att Odensholm är Estlands fjortonde största ö. Ön är avlångt i nordväst-sydost riktning, ungefär 4,6 x 1,3 km. Det finns nästan ingen skog, i stället är ön täckt med buskagen (mest enar). Växtligheten är ganska varierande (det finns t ex dansk skörbjuggsört, luddvedel, stenkrassing), men faunan är fattig (här bor rävar, bävrar, åkergrodor, snokar, vattenödlor, fladdermöss och minkar). Däremot många olika fågelarter besöker ön under flyttningsperioden och då finns det gott om dem.

Odensholm beboddes av estlandssvenskarna före andra världskriget, men idag finns det inga avkomlingar av förra odensholmare på ön. I alla fall har de grundat Odensholms Byalag i Sverige där de flesta av förra odensholmare flydde från den sovjetiska armén. De besöker Odensholm varje sommar.

Odensholm militariserades totalt under det andra världskriget. Det betyder att invånare tvingades att lämna ön och det byggdes försvarsanläggningar. Civilbefolkningen kunde inte besöka ön under hela ockupationstiden. De sista representanter till den sovjetiska armén lämnade ön 1993. Efter det verkställdes Odensholms miljöundersökningar och som tur var upptäcktes ingen stor miljöfara. Dock fanns det många farliga projektiller, de flesta har gjorts oskadliga. Trots det kan man än i dag finna olika projektiller på ön eller i stranden (både oskadliga och farliga).

1996 utgjordes ett landskapsreservat på Odensholm för att bevara öns levande och livlösa naturbiotop (framför allt fåglar, växtlighet, landskap och så kallad Neugrund-breccia, stora stenar från Neugrund meteorkrater). Odensholm är ett Natura-område. Förra odensholmare fick inte tillbaks sina marker och idag tillhör hela ön till Estlands rike, landet är besatt av miljöministeriet.

Odensholm beboddes igen 2001 av en familj för att börja med fårskötsel där. Får på Odensholm är för det mesta av isländska ras. Dessutom kan man få se skotsk höglands boskap. Alla går fritt på ön och sköter Odensholms halvnaturliga landskap.

Mer information om Odensholms natur och tidigare bosättning finns i de första kapitlen i Skötselplan för Odensholms naturreservat (titta på www.odensholm.se - Projekt - Skötselplan för naturreservatet).

Landskapsreservatets härskare är Läänemaa Keskkonnateenistus, naturskyddsarbetet är handlat av Riikliku Looduskaitsekeskuse Hiiu-Lääne regioon.

 

Fonden för Odensholm