Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple
Hem > Projekt

Projekt

PROJEKT 2007:

 1. Likvidering av gammal metall från Odesnsholms landskapsreservat (finansierad av KIK, beställare LKK Hiiu-Lääne regioon, verkställare AS Kaskater, resultatet: ...ton av gammal metall har tagits bort från ön)

 2. Vård av campingplatser och vandringsstigar på Odensholms landskapsreservat (finansierad av KIK, beställare LKK Hiiu-lääne regioon, verkställare SOF, resultatet: har vårdat campingplatser och vandringsstigar, hållit i ordning torrtoaletter, tryckt brochyrer för besökare, plockat sopor från stranden)

 3. Bevarandeprojekt för Odensholms kapellruiner (finansierad av Gustav VI Adolfs fond, beställare och verkställare Odensholms Byalag, resultatet: under talkoarbetet röjdes buskar från kapellruinernas murar och från kyrkogårdens område, fastställdes den sannolika belägenheten av kyrkogårdens murar). Projektet fortsätter 2008.

 4. Odensholmare filtar (finansierad av KOA program, beställare och verkställare SOF, resultatet: har köpt en kardmaskin och lärt odensholmare att filta).

 5. Renovering av omgivningen till Odensholms fyr (fortsättnings projekt) (finansierad av KIK, beställare LKK Hiiu-Lääne regioon, verkställare OÜ Resteh, resultatet: rivningen av gamla byggnader slutades, totalt renoverades ett hus (besökcentret) och två hus renoverades delvis).

PROJEKT 2006:

 1. Vård av campingplatser och vandringsstigar på Odensholms landskapsreservat (finansierad av KIK, beställare LKK Hiiu-Lääne regioon, verkställare SOF, resultatet: har vårdat campingplatser och vandringsstigar, hållit i ordning torrtoaletter, tryckt brochyrer för besökare, plockat sopor från stranden, byggt ett nytt brunn hus vid fyren)
 2. Renovering av omgivningen till Odensholms fyr
  (finansierad av KIK, beställare LKK Hiiu-Lääne regioon, verkställare OÜ Resteh, resultatet: revs oanvändbara byggnader i fyrens omgivning, två hus började renoveras).

 3. Likvidering av gammal metall från Odesnsholms landskapsreservat (finansierad av KIK, beställare LKK Hiiu-Lääne regioon, verkställare AS Kaskater, resultatet: ...ton av gammal metall har tagits bort från ön)

PROJEKT 2005:

 1. Bevaring av Odensholms landskapsreservatets halvnaturliga landskap (finansierad av KIK, verkställare SOF, resultatet: har köpt en ny estnisk märr, talkoarbete, slagit hö på halvnaturliga landskapet, vårdat en löväng).

 2. Skräp fritt Odensholm (finansierad av KIK, verkställare SOF, resultatet: har samlat ca 34 m³ av skräp från ön).

 3. Förbättring och vård av Odensholms landskapsreservatets infrastruktur (finansierad av KIK, verkställare SOF, resultatet: har byggt två nya torrtoaletter, vårdat sevärda objekt, gjort grillunderlag, bord och bänkar till alla campingplatser).

 4. Likvidering av gammal metall från Odesnsholms landskapsreservat (finansierad av KIK, beställare Silma LKA Administratsioon, verkställare AS Kaskater, resultatet: ...ton av gammal metall har tagits bort från ön)

PROJEKT 2004:

 1. Informationsystem och talkoarbete på Odensholms landskapsreservat (finansierad av KIK, verkställare SOF, resultatet: har satt på plats vägskyltar och informationsskyltar, byggt en ny toalett, informationsblad för besökare, talkoarbete, förbättring av SOFs hemsida).

 

Fonden för Odensholm